Henning Bender - Udvandrerhistorie

FORSLAG Foredrag

Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920 - og kilderne hertil 

Den svenske indvandring til Danmark 1850-1920 var den første store indvandringsbølge vi kender. Mere end 100.000 svenske arbejdere slog sig ned i alle dele af landet. Først i Jylland siden på øerne. Som det beskrives i Pelle Erobreren blev de placeret på samfundets bund, men blev hurtigt en vigtig arbejdskraft i en   tid hvor så mange danske udvandrede. Jönsson eller Månsson blev hurtigt til Jensen eller Mogensen, så hurtigt at mange næppe ved, at de har svenske aner. Om dette, hvor svenskerne kom fra og hvor de slog sig ned fortæller Henning Bender og gennemgår med eksempler hvordan det bliver stadig lettere i stadig bedre svenske og danske søgedatabaser.

Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1838-1920 og kilderne hertil

Danmark var i årene 1850-1920 det fjerdestørste udvandringsland i Europa i forhold til befolkningstallet. Hvad der fra begyndelsen skyldtes mormon-missionærernes overraskende succes i form af "gratis" rejser til Utah, blev fra sidst i 1860'erne snarere styret  af internationale konjunkturer. Når det betalte sig, rejste man, hvis ikke, blev man. Samtidigt blev rejsen med dampens hjælp, tog og skibe, både billigere og mindre risikabel. Først til prærien, senere til de store byer. Henning Bender der var leder af Udvandrerarkivet 1989-2008 vil fortælle om udvandrerdatabaserne og en lang række andre kilder, der først er dukket op på nettet i de allerseneste år.  Han vil fortælle om hvem udvandrerne var, hvor de kom fra og hvordan de de rejste, samt vise egne billeder fra de steder hvor de slog sig ned.

"Flugten til Amerika" fra danske havne og med danske skibe 1838-1935

Det første danske oversøiske udvandrerskib afsejlede fra Frederikshavn 1838, men nåede aldrig frem! Fra først i 1850'erne blev der taget grundigt revanche. Hele den store skandinaviske mormonudvandring gik via København og den danske hovedstad blev fra 1866-1920 DEN ENESTE NORDISKE HAVN MED DIREKTE PASSAGERFART TIL USA. Først fremmede skibe, men fra 1879-1898 med Thingvalla Linjen, 1898-1935 med DFDS. Dette har efterladt et helt unikt materiale på RA omfattende henved 3.000 skibsafgange, der først det seneste år er blevet digitaliseret. Komplette passager- og besætningslister, proviantlister, maskineftersyn og meget mere. Foredraget handler derfor ikke blot om søsyge, skibskatastrofer og dårlig mad, men om det daglige liv på Atlanterhavet blandt danske, svenske, norske, finske og russiske passagerer.