Henning Bender - Udvandrerhistorie

SS Norge i Københavns havn 1894
Henning Bender
Stadsarkivar
Aalborg
1974-2008  
Leder af Det danske
Udvandrerarkiv
1989- 2008