Henning Bender - Udvandrerhistorie

Digitalisering

Omfattende Københavns Politi, 3. politiinspektorat:
Registre over direkte og indirekte udvandrere 1869-1934 (kaldet udvandrerprotokollerne)
 
 SAMT Københavns Politi. 3 politiinspektorat:
Skibsekspeditioner direkte afgange for både danske, britiske, tyske og amerikanske skibe til USA fra Danmark uanset i hvilket land billetten var købt, samt  alle indirekte afgange for Skandinaviske mormoner 1869-1931. Dette materiale er desværre hverken digitaliseret  eller registreret i en søgedatabase.
 
Hertil kommer billetlister i Vejle, Horsens og Ribe byfogedarkiver., med en enkelt 
 
 
A/S Dampskibsselskabet Tihingvalla's Arkiv:
 
"Udvandrerprotokollerne" og 
digitaliserede arkivfonds