Henning Bender - Udvandrerhistorie

AKTUELLE FOREDRAG

1. DEN STORE SVENSKE INDVANDRING TIL DANMARK OG KILDERNE I BEGGE LANDE.
De mange svenskere der kom til Danmark1850-1920 skabte landets første store indvandringsbølge. Danmark var efter USA svenskernes foretrukne mål.og mere end 100.000 fattige svenske arbejdere søgte en bedre tilværelse i nabolandet mod vest. Først som landarbejdere i Jylland, siden som daglejere og arbejdere på øerne. Jönsson blev til Jensen, Månsson til Mogensen, Persson til Petersen. Der er derfor mange i både Sverige og Danmark der ikke kender deres  slægtninge i nabolandet. Hvor kom svenskerne fra? Hvornår og hvor slog de sig ned? Blev de behandlet godt?  Hvordan finder vi dem i svenske og danske kilder på nettet? 
 
2. DEN STORE OVERSØISKE UDVANDRING FRA DANMARK 1830-1930 OG KILDERNE PÅ BEGGE SIDER AF HAVET.
 Danmark var i 1800-tallet Europas fjerdestørste oversøiske udvandrerland i forhold til befolkningens størrelse. I begyndelsen rejste danskerne af religiøse grunde, men drivkraften blev snart de bedre økonomiske vilkår man kunne opnå, når der var krise hjemme, men opgang ude. Udvandringen fra de forskellige dele af landet varierede, men de problemer der mødte de danske udvandrere mindede om hvad der møder indvandrere i vore dage. Man måtte søge sammen for at hjælpe hinanden i gang. Foredraget ledsages af egne fotografier fra de steder hvor danskerne slog sig ned i det fremmede og de mange kildemuligheder gennemgås.
 
3. DE DANSKE UDVANDRERSKIBE TIL AMERIKA OG DET STORE KILDEMATERIALE HERTIL 
Man måtte sejle for at komme til Amerika. Den første direkte båd afgik fra Danmark afgik i 1838, men forliste og nåede derfor aldrig frem. Meget bedre gik det ikke med de mange sejlskibe der fulgte. Turen tog måneder og mange døde undervejs. Fra sidst i 1860´ernebetød dampskibeneat rejsen kunne regnes i uger, men også den danske Amerikalinje blev ramt af katastrofer. Da den danske linje var den eneste der sejlede i direkte fart til Amerika, har linjen efterladt sig et helt unikt kildemateriale om passafererne. Foredraget der er med billeder, handler dog ikke blot om søsyge, dårlig mad og forlis, men også om udvandrernes videre rejse og forventninger om et bedre liv.
 
4. DANSK SØREDNING I ØSTERSØEN I 200 ÅR OG ET HIDTIL UBENYTTET KILDEMATERIALE.
Kun de færreste ved at en organiseret søredning i Østersøen startede før der overhovedet var tænkt på redningsstationer i resten af Europa. Det farligste sted på skibsfartens hovedvej mellem Vest- og Østeuropa var farvandet omkring Bornholm. Værst de undersøiske rev og sandbanker mellem Dueodde og Nexø. Netop her blev den første redningsstation i det kontinentale Europa oprettet 1822-1824. Om dette og udviklingen til et statsligt østdansk redningsvæsen handler foredraget. En dramafyldt historie præget af skibsforlis, redninger og store menneskelige ofre.
 
HENNING BENDER, f. 1944 Kbhvn., mag art. historie (KU) 1972, 1972-74 Arkivar Rigsarkivet, 1974-2008 Stadsarkivar i Aalborg og 1989-2008 leder af Det danske Udvandrerarkiv. Holder et stort antal foredrag og udgiver bøger og artikler om foredragsemnerne.
HONORAR efter Folkeuniversitetsregler eller aftale.
HENVENDELSE udvandrer@mail.dk eller tlf. 4041 3664
HENVENDELSE